Adımızı Japonca Yazalım!

Eğlence olsun biraz. İsmini Japonca yazdırmak isteyen arkadaş çıktı. Birkaç ismi buraya yazayım. Bu isimden arkadaşınız varsa paylaşın o da eğlensin.

Hoşunuza giderse ve siteye destek olmak isterseniz lütfen arada bir çıkan reklamlara da tıklayıp bakıverin. Doğrudan geliri olmasa da arama motorlarında kolay bulunmamızı sağlayacak. Sayfanın en altına yorumlarınızı bırakırsanız seviniriz. İlgilenebilecek arkadaşlarınızla da paylaşın lütfen. Şimdiden teşekkürler.

A Adil
Fonetik alfabe katakana ile
アーディル(aadiru)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
亞出竜 (okunuşu aderyu anlamı Asyadan çıkma ejderha:)
Anlamdan gidip uydurursak
公平 (okunuşu koğhey, anlamı adil, adaletli)

AAfra
Fonetik alfabe katakana ile
アフラ(afura)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
亞婦螺 (okunuşu afura anlamı Asyanın dişi midyesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
桜色 (okunuşu sakura iro anlamı sakura rengi, kiraz çiçeği rengi, hafif pembemsi beyaz renk)

AAhmet
Fonetik alfabe katakana ile
アフメット (afumetto)
Benzer seslı Çin harfleri ile uydurursak
亜不明都
(okunuşu afumeto anlamı Asyanın bilinmeyen kenti)
Anlamdan gidersek
慰労 (okunuşu iroğ anlamı müteşekkir, şükreden)

AAhsen
Fonetik alfabe katakana ile
アフメット (afumetto)
Benzer seslı Çin harfleri ile uydurursak
阿附戦 (okunuşu afusen anlamı yağ çekme savaşları:)
Anlamdan gidersek
光沢 (okunuşu koğtaku anlamı ışıltılı, parıltılı)

AAkın
Fonetik alfabe katakana ile アクン (akun)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak 亞勲
(okunuşu akun anlamı Asya nişānı:)
Anlamdan gidersek 攻撃
(okunuşu koğgeki anlamı atak, akın, hücum)

AAli
Fonetik alfabe katakana ile
アリ (ari)
Benzer sesl: Çin harfleri ile uydurursak
愛里 (okunuşu ari anlamı sevgi yuvası:)
Anlamdan gidersek 崇高
(okunuşu suğkooğ anlamı yüce, üstün)

AAlper
Fonetik alfabe katakana ile
アルペル (aruperu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
有減 (okunuşu aruheru anlamı “var ama azalmakta”:)
Anlamdan gidersek 勇敢武
(okunuşu yuğkanbu anlamı cesur asker, alp er)

AAltan
Fonetik alfabe katakana ile
アルタン (arutan)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
亞龍誕 (okunuşu arutan anlamı Asya ejderinin doğumu:)
Anlamdan gidersek
曙 (okunuşu akebono anlamı altan, alaca şafak)

AAltınay
Fonetik alfabe katakana ile
アルトゥナイ (arutunay)
Benzer seslı Çin harfleri ile uydurursak
亞龍綱居 (okunuşu arutsunay anlamı Asya ejder ağlarının olduğu yer:)
Anlamdan gidersek
金月 (okunuşu kanatsuki anlamı altın ay)

AAnıl
Fonetik alfabe katakana ile アヌル (anuru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak 亜温
(okunuşu anuru anlamı Asya ılıklığı)

A Āsiye
Fonetik alfabe katakana ile
アーシエ (okunuşu ağşiye)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
亜紙絵 (okunuşu aşie anlamı asya mektuplarındaki resmi:)
Anlamdan gidip uydurursak
反抗者 (okunuşu hankoğşa anlamı isyankâr, āsi)

AAsmin
Fonetik alfabe katakana ile
アスミン (asumin)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
亞洲民 (okunuşu asumin anlamı Asya illeri halkı:)
Anlamdan gidersek
山花 (okunuşu yamahana anlamı dağ çiçeği)

A Āsuman
Fonetik alfabe katakana ile
アースマン (okunuşu ağasuman)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
亜巣満 (okunuşu asuman anlamı asyadaki yuvalar doldu:)
Anlamdan gidip uydurursak
青空 (okunuşu ağozora anlamı mavi gökler)

AAsya
Fonetik alfabe katakana ile
アスヤ (asuya)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
亞洲矢 (okunuşu asuya anlamı Asya illerindeki ok:)
Anlamdan gidersek
亜細亜 (okunuşu aciya anlamı Asya kıtası)

AAyşe
Fonetik alfabe katakana ile アイシェ (ayşe)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 愛瀬 (okunuşu ayse anlamı sevilen ırmak sığlığı)
愛茶 (okunuşu ayça anlamı sevilen çay)

AArzu
Fonetik alfabe katakana ile アルズ (aruzu) ya da アーズ (ağzu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 亜流鶴 (okunuşu aruzu anlamı Asya’nın akıp giden turnası:)
Anlamdan gidip uydurursak 希
(okunuşu nozomi anlamı arzu, istek)

AAsude
Fonetik alfabe katakana ile
アスーデ (asuğde)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
明日出 (okunuşu asude anlamı yarın çıkacak:)
Anlamdan gidip uydurursak
凪 (okunuşu nagi anlamı rahatlık, dinginlik)

AAynur
Fonetik alfabe katakana ile
アイヌル (aynuru)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
愛塗 (okunuşu aynuru anlamı aşka bulamak:)
Anlamdan gidip uydurursak
月光 (okunuşu gekkoğ anlamı ay ışığı, aysun, aynur)

AAysun
Fonetik alfabe katakana ile
アイスン (aysun)
Benzer sesli Çin harfleri uydurursak
愛寸 (okunuşu aysun anlamı aşk ölçüsü:)
Anlamdan gidip uydurursak
月光 (okunuşu gekkoğ anlamı ay ışığı)

BBahar
Fonetik alfabe katakana ile バハル (baharu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 巴春 (okunuşu paharu anlamı Paris’te bahar:)
Anlamdan gidip uydurursak 春子 (okunuşu haruko anlamı bahar kızı, bu gerçek Japon kız ismidir)

B Barış
Fonetik alfabe katakana ile バルッシュ (baruşşu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 馬留酒 (okunuşu baruşu anlamı atları alıkoyan içki)
Anlamdan gidersek 平和 (okunuşu heyva anlamı barış)

B Batuhan
Tārihî bir kişilik olduğu için uydurmaya gerek yok, Japon tarih kaynaklarında yazılı hāli şöyle:
Fonetik katakana harfleriyle
バトゥ batu ya da バトゥハン batuhan
Çin harfleriyle üç ayrı şekilde yazılmış tārihte:
拔都
巴禿
八都罕 baadu ya da baatu okunuyor

B Bekir
Fonetik alfabe katakana ile
ベキル (bekiru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
辺霧 (okunuşu bekiri anlamı çevredeki sis 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
早起きちゃん (okunuş hayaokiçan anlamı sabah erken kalkan çocuk)
Ebūbekirle aynı, baba oğul bunlar:)

BBelgin
Fonetik alfabe katakana ile ベルギン (berugin)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 辺流銀
(okunuşu berügin anlamı kenardan akan gümüş)

B Bengül
Fonetik alfabe katakana ile
ベンギュル (bengürü)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
弁岌留 (okunuşu bengüru anlamı taç yaprakları yüksekte kalır:)
Anlamdan gidip uydurursak
私薔薇 (okunuşu vataşibara anlamı ben+gül)

B Berat
Fonetik alfabe katakana ile
ベラット (beratto)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
弁拉 (okunuşu beratsu anlamı taç yapraklarını kaçırmak:)
Anlamdan gidip uydurursak
勲章 (okunuşu kunşoğ anlamı nişan, taltif madalyası)

BBerfin
Fonetik alfabe katakana ile ベルフィン (berufin)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
辺留品 (okunuşu berufin anlamı kenarda kalmış zariflik)
Anlamdan gidip uydurursak
白雪 (okunuşu şirayuki anlamı kar beyazı)
Japoncada Pamuk Prenses için Kar Beyazı (şirayuki) Prenses (hime) denir

BBerkan
Fonetik alfabe katakana ile
ベルカン (berukan)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
辺留冠 (okunuşu berukan anlamı kenarda kalmış kral tacı)
Anlamdan gidip uydurursak
(okunuşu kagayaki anlamı parıldama)

BBerrin
Fonetik alfabe katakana ile
ベルリン (berurin)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
辺留凛 (okunuşu berurin anlamı kenarda kalmış güzel ahlâk)
Anlamdan gidip uydurursak
崇高 (okunuşu suğkoğ anlamı yüce, üstün)

BBeti
Fonetik alfabe katakana ile
ベティ (beti)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
辺帝 (okunuşu betey anlamı kenarda kalmış güzel ahlâk)
Anlamdan gidip uydurursak
人像 (okunuşu jinzoğ anlamı insan heykeli, insan şekli)

BBetül
Fonetik alfabe katakana ile べチュール (beçuğru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
辺宙流 (okunuşu beçuğru anlamı yan uzaya kayma)

BBeyza
Fonetik alfabe katakana ile ベイザー (beyzaa)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
米座 (okunuşu beiza anlamı amerikan oturağı)
Anlamdan gidersek
真っ白 (okunuşu maşşiro anlamı bembeyaz)

BBeyzanur
Fonetik alfabe katakana ile ベイザーヌル (beyzaanuru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
米座塗る (okunuşu beizanuru anlamı amerikan oturağını boyamak)
Anlamdan gidersek
真っ白の光 (okunuşu maşşironohikari anlamı bembeyaz ışık)

B Bike
Fonetik alfabe katakana ile
ビケ (bike)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
美毛 (okunuşu bike anlamı güzel saç:)
Anlamdan gidip uydurursak
女王 (okunuşu coğoğ anlamı ece, bike, kraliçe)

BBilgehan
Türk harfleriyle (bilge kağan, sağdan sola)
Fonetik alfabe katakana ile ビルゲハン (birugehan)
Çin harfleri ile yaşadığı zamanda yazıldığı şekliyle
毘伽可汗 (okunuşu biruge kagan)

B Bircan
Fonetik alfabe katakana ile
ビルジャン (birucan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
美流雀 (okunuşu birucan anlamı güzelliğin aktığı serçe:)
Anlamdan gidip uydurursak
一命 (okunuşu içimey anlamı bir can)

B Burak
Fonetik alfabe katakana ile
ブラク (buraku)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
武楽 (okunuşu buraku anlamı samuray eğlencesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
天馬 (okunuşu tenba anlamı uçan at, pagasus)

B Büşrā
Fonetik alfabe katakana ile
ブシュラー (buşurağ)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
武修羅 (okunuşu buşura anlamı samuray kızağı:)
Anlamdan gidip uydurursak
吉報 (okunuşu kippoğ anlamı iyi haber, müjde)

Can
Fonetik alfabe katakana ile ジャン (can)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 雀
(okunuşu can anlamı serçe:)
Anlamdan gidip uydurursak 命 (okunuşu inoçi anlamı can)

C Candan
Fonetik alfabe katakana ile ジャンダン(candan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
雀団
(okunuşu can anlamı serçe topluluğu:)
Anlamdan gidip uydurursak
真心 (okunuşu magokoro anlamı kalpten, candan)

C Candost
Fonetik alfabe katakana ile
ジャンドスト (candosuto)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
雀土巣戸 (okunuşu candosuto anlamı serçelerin topraktaki yuva kapısı:)
Anlamdan gidip uydurursak
親友 (okunuşu şinyuğ anlamı yakın dost)

C Cāzibe
Fonetik alfabe katakana ile ジャーズィベ (cağzibe)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 魅力
(okunuşu miröku anlamı cazibe)

C Cemre
Fonetik alfabe katakana ile ジェムレ (cemure)
Anlamdan gidip uydurursak 季節の節目
(okunuşu kisetsu no fuşime anlamı mevsim dönüm noktası)

C Ceyda
Fonetik alfabe katakana ile
ジェイダ (ceyda)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
自衛打 (okunuşu ciğeyda anlamı öz savunma vuruşu:)
Anlamdan gidip uydurursak
慈善家 (okunuşu gizenka anlamı hayırsever, yardımsever)

C Cihangir
Fonetik alfabe katakana ile
ジハンギル (cihangiru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
時藩義理 (okunuşu cihangiri anlamı zaman hanlığındaki sosyal zorunuluklar 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
世界王者 (okunuşu sekay-oğca anlamı dünya hakimi, alemin kralı)

Ç Çağrı
Fonetik alfabe katakana ile
チャール (çağru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
茶亜流 (okunuşu çağaru anlamı çayların Asyada akması)
Anlam olarak benzer harfleri yazarsak:
招待 (okunuşu şoğtay anlamı çağrı, davet)
İkinci alamıyla böyle de olabilir:
隼 (okunuşu hayabusa anlamı doğan kuşu)

D Damla
Fonetik alfabe katakana ile
ダムラ (damura)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
娜夢羅 (okunuşu damura anlamı zarif rüyā ağları:)
Anlamdan gidip uydurursak
雫 (okunuşu şizuku anlamı damla)

D Deniz
Fonetik alfabe katakana ile
デニズ (denizu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
出丹図 (okunuşu denizu anlamı çıkan gemi haritası:)
Anlamdan gidip uydurursak
海 (okunuşu umi anlamı deniz)

D Dide
Fonetik alfabe katakana ile
ディーデ (diğde)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
佞出 (okunuşu deyde anlamı kandırıp çıkan:)
Anlamdan gidip uydurursak
目 (okunuşu me, anlamı göz)

D Didem
Fonetik alfabe katakana ile
ディーデム (diğdemu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
佞出夢 (okunuşu deydemu anlamı kandırıp rüyalara çıkan:)
Anlamdan gidip uydurursak
愛らしい (okunuşu ayraşiğ anlamı sevimli, tatlı)

D Dilâra
Fonetik alfabe katakana ile
ディラーラ (dirağra)
Benzer sesli Çin harfleri uydurursak
出羅羅 (okunuşu derara anlamı dışarı çıkan ince ipekler:)
Anlamdan gidip uydurursak
心綺 (okunuşu aki, kız adı, anlamı gönül süsleyen güzellikte)

D Dilân
Fonetik alfabe katakana ile
ディラン (diran)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
出蘭 (okunuşu deran anlamı dışarı çıkan orkide:)
Anlamdan gidip uydurursak
心情 (okunuşu şincoğ anlamı kalpler gönüller)

D Dilek
Fonetik alfabe katakana ile
ディレキ (direki)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
出歴 (okunuşu dereki anlamı dışarı çıkan takvim:)
Anlamdan gidip uydurursak
望み (okunuşu nozomi anlamı dilek, arzu)

D Dinçer
Fonetik alfabe katakana ile ディンチェル (dinçeru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 電知恵流
(okunuşu dençiğeru anlamı elektrikli bilgi akıntısı:)
Anlamdan gidip uydurursak 健彦
(okunuşu katsuhiko anlamı dinç oğlan)

D Doğan
Fonetik alfabe katakana ile
ドアン (doğan)

Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
努案 (okunuşu doan anlamı gayret etme tasarısı:)
Anlamdan gidip uydurursak
隼 (okunuşu hayabusa anlamı şahin, doğan)

D Doğuşcan
Fonetik alfabe katakana ile
ドウシュジャン (douşucan)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
努羽州上 (okunuşu douşuğcan anlamı gayret eden kanatlı kent üstünde:)

D Duru
Fonetik alfabe katakana ile
ドゥル (duru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
同流 (okunuşu doğruy anlamı birlikte akma:)
Anlamdan gidip uydurursak
澄 (okunuşu sayaka anlamı duru)

D Duygu
Fonetik alfabe katakana ile
ドゥイグ (duigu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
 土居愚(okunuşu doigu anlamı Türkiye’de oturan şapşal:)
Anlamdan gidip uydurursak
情緒 (okunuşu coğço anlamı duygu, duyumsama)

E Ebru
Fonetik alfabe katakana ile エブルー (ebruğ)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 笑武龍
(okunuşu eburüğ anlamı gülen silah ejderi)
Anlamdan gidip uydurursak
美眉 (okunuş bimayu anlamı güzel kaş)

E Ebūbekir
Fonetik alfabe katakana ile
エブーベキル (ebuğbekiru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
絵武辺霧 (okunuşu ebubekiri anlamı resimdeki samurayın çevresindeki sis 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
早起きちゃん (okunuş hayaokiçan anlamı sabah erken kalkan çocuk)

E Ece
Fonetik alfabe katakana ile
エジェ (ece)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
栄時絵 (okunuşu eciğe anlamı görkemli zaman resmi:)
Anlamdan gidip uydurursak
女王 (okunuşu coğoğ anlamı ece, bike, kraliçe)

E Ecrin
Fonetik alfabe katakana ile
エジリン (ecirin)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
栄時林 (okunuşu ecirin, anlamı görkemli zaman ormanları:)
Anlamdan gidip uydurursak
恵 (okunuşu megumi, anlamı tanrının hediyesi, tanrının lütfu)

EEdā
Fonetik alfabe katakana ile
エダー (edağ)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
江駄(okunuşu eda anlamı körfezdeki yük beygiri:)
Anlamdan gidip uydurursak
媚態(okunuşu bitay anlamı cilve, işve)

EElif
Fonetik alfabe katakana ile
エリフ (erifu)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
絵里風 (okunuşu erifu anlamı resim diyarındaki rüzgâr)
Anlamdan gidip uydurursak
鶴美 (okunuşu tsurumi anlamı turna gibi ince güzel)

EEmek
Fonetik alfabe katakana ile エメック (emekku)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 愛芽句
(okunuşu emeku anlamı aşk filizinin en körpe zamanı)
Anlamdan gidersek 世話
(okunuşu seva anlamı emek verme, özen gösterme)

EEmel
Fonetik alfabe katakana ile エメル (emeru)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 望 (okunuşu nozomi anlamı emel, arzu)

E Emine
Fonetik alfabe katakana ile エミネ (emine)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 恵美音
(okunuşu emine anlamı tanrı vergisi güzelliğin sesi)

EEmre
Fonetik alfabe katakana ile
エムレ (emure)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
栄夢礼 (okunuşu emurey anlamı zenginlik rüyāsına saygı 🙂
Anlamdan gidip uydurursak 親友 (okunuşu şinyuğ anlamı dost, arkadaş)

E Engin
Fonetik alfabe katakana ile
エンギン (engin)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
縁銀 (okunuşu engin anlamı gümüş kısmetli:)
Anlamdan gidip uydurursak
広大 (okunuşu koğday anlamı engin)

E Erhan
Fonetik alfabe katakana ile
エルハン (eruhan)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
江流藩 (okunuşu eruhan anlamı körfezde akıp giden beylerbeyi:)
Anlamdan gidip uydurursak
勇敢な王様 (okunuşu yuğkan na oğsama anlamı cesur kral)

E Erkan
Fonetik alfabe katakana ile
エルカン (erukan)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
江流感 (okunuşu erukan anlamı körfezde akıp giden duygular:)
Anlamdan gidip uydurursak
参謀 (okunuşu sanboğ anlamı kurmay, erkan)

E Esin
Fonetik alfabe katakana ile
エスィン (esin)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
絵心 (okunuşu eşin anlamı resmin kalbi:)
Anlamdan gidip uydurursak
霊感 (okunuşu reikan anlamı ilham, esin)

E Esma
Fonetik alfabe katakana ile
エスマ (esuma)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
絵巣馬 (okunuşu esuma anlamı resimdeki kuş yuvasındaki atlar:)
Anlamdan gidip uydurursak
名前 (okunuşu namae anlamı isim, ad)

E Esra
Fonetik alfabe katakana ile
エスラ (esura)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 江州螺
(okunuşu goğşuğnişi anlamı ırmaklık yerdeki deniz midyesi)

E Esen
Fonetik alfabe katakana ile エセン (esen)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
絵線 (okunuşu esen anlamı resimdeki çizgiler)
Anlamdan gidip uydurursak
健康 (okunuşu kenkoğ anlamı esen, sağlıklı)

EEvin
Fonetik alfabe katakana ile
エヴィン (evin)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
栄便 (okunuşu ebin anlamı zenginlik postası 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
中核 (okunuşu çuğkaku anlamı öz, merkez)

E Eylül
Fonetik alfabe katakana ile エイルール (eyruuru)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
映縷々okunuşu eyruru anlamı parça parça yansıyan:)
Anlamdan gidip uydurursak
九月 (okunuşu kugatsu anlamı eylül ayı, dokuzuncu ay)

E Eyüp
Fonetik alfabe katakana ile エユプ(eyupu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
英雄夫 okunuşu eyyuupu anlamı kahraman koca:)
Anlamdan gidip uydurursak
我慢強い (okunuşu gamanzuyoy anlamı sabırlı, dirayetli)

E Ezgi
Fonetik alfabe katakana ile
エズギ (ezugi)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
江頭木 (okunuşu ezugi anlamı körfez başındaki ağaç:)
Anlamdan gidip uydurursak
旋律 (okunuşu senritsu anlamı melodi, ezgi)

F Fāik
Fonetik alfabe katakana ile
ファーイく (fağaiku)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
刃育 (okunuşu haiku anlamı kılıç yetiştirme:)
Anlamdan gidip uydurursak
崇高 (okunuşu suğkoğ anlamı üstün, yüce)

F Fāruk
Fonetik alfabe katakana ile
ファールク (fağruku)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
刃留区 (okunuşu haruku anlamı kılıcın durduğu bölge:)

F Fātih
Fonetik alfabe katakana ile
ファーティヒ (fağtihi)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
刃輝火 (okunuşu hatehi anlamı kılıç parlatan ateş:)
Anlamdan gidip uydurursak
征服者 (okunuşu seyfukuşa anlamı fātih)

F Fatma
Fonetik alfabe katakana ile
ファトマ (fatoma)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
鳩間 (okunuşu hatema anlamı güvercinler arasında:)

F Ferdi
Fonetik alfabe katakana ile
フェルディ (ferudi)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
戸留祢 (okunuşu herudey anlamı kapıda duran savaş muskası:)
Anlamdan gidip uydurursak
個人 (okunuşu kocin anlamı fert, ferdi)

F Feyzhan
Fonetik alfabe katakana ile
フェイズハン (feizuhan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
平鶴藩 (okunuşu heizuhan anlamı düz turna hanlığı:)
Anlamdan gidip uydurursak
智藩 (okunuşu çihan anlamı bilge hānı)

F Fulya
Fonetik alfabe katakana ile
フルヤ (furuya)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
古谷 (okunuşu furuya anlamı eski vadi 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
雪水仙 (okunuşu yukisuysen anlamı kar nergisi, fulya)

F Fuat
Fonetik alfabe katakana ile
フアット (fuatto)
Benzer sesli Çin harfleri uydurursak
普亜都 (okunuşu fuato anlamı sıradan Asya kenti:)
Anlamdan gidip uydurursak
心 (okunuşu kokoro anlamı yürek, kalp, gönül)

F Funda
Fonetik alfabe katakana ile
フンダ (funda)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
焚他 (okunuşu funda anlamı başkalarını yakan 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
茂美 (okunuşu şigemi anlamı çalı güzeli)

F Furkan
Fonetik alfabe katakana ile
フルカン (furukan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
布留冠 (okunuşu furukan anlamı Furu ırmağındaki taç 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
卓越 (okunuşu takuetsu anlamı farklı, üstün, faziletli)

F Füsun
Fonetik alfabe katakana ile フュスン (füsun)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 婦寸 (okunuşu fusun anlamı kadınlık ölçüsü, kadınlık derecesi)
Anlamdan gidersek 魔法 (okunuşu mahoğ anlamı büyü, füsun)

G Gamze
Fonetik alfabe katakana ile
ガムゼ (gamuze)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
画夢是 (okunuşu gamuze anlamı resimli rüyalardaki doğruluk:)
Anlamdan gidip uydurursak
靨 (okunuşu ekubo anlamı gamze)

G Gizem
Fonetik alfabe katakana ile
ギゼム (gizemu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
偽善務 (okunuşu sedefu anlamı yapmacık iyilik zorunluluğu:)
Anlamdan gidip uydurursak
神秘性 (okunuşu şinpisey anlamı gizem, sır)

G Gökçe
Fonetik alfabe katakana ile
ギョクチェ (gökçe)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
玉知恵 (okunuşu gökuçiğe mükemmel bilgelik)
Anlamdan gidip uydurursak
空の青さ (okunuşu sorano ağosa anlamı gökyüzü maviliği)

G Gökhan
Fonetik alfabe katakana ile
ギョクハン (gökuhan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
玉藩 (okunuşu gökuhan anlamı mükemmel han)
Anlamdan gidip uydurursak
空王 (okunuşu kuğoğ anlamı gökler kralı, Buda için kullanılır)

GGörkem
Fonetik alfabe katakana ile ギョルケム
(görukemu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
御瑠花夢
(okunuşu gorukemu anlamı saygıdeğer mücevher çiçeği rüyāsı:)
Anlamdan gidip uydurursak çok var 華麗 (okunuşu karei)
栄(sakae) ikisi de görkem anlamında

GGözde
Fonetik alfabe katakana ile ギョズデ (gözude)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 人気
(okunuşu ninki anlamı popüler, gözde)

G Gülben
Fonetik alfabe katakana ile
ギュルベン (güruben)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
岌留弁 (okunuşu güruben anlamı yüksekte kalan taç yaprakları:)
Anlamdan gidip uydurursak
薔薇私 (okunuşu bara-vataşi anlamı gül+ben)

G Gül
Fonetik alfabe katakana ile
ギュル (güru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
技路雀 (okunuşu giru anlamı mārifet yolları 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
薔薇 (okunuşu bara anlamı gül)

G Gülcan
Fonetik alfabe katakana ile
ギュルジャン (gürucan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
技路雀 (okunuşu girucan anlamı mārifet yollarındaki serçe 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
薔薇命 (okunuşu bara-inoçi anlamı gül-can)

G Gülden
Fonetik alfabe katakana ile
ギュルデン (güruden)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
技龍田 (okunuşu girüden anlamı mārifetli ejder tarlası:)
Anlamdan gidip uydurursak
薔薇生まれ (okunuşu bara-umare anlamı gülden doğma)

G Gülçin
Fonetik alfabe katakana ile
ギュルチン (güruçin)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
具流賃 (okunuşu guruçin anlamı ince akan para 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
薔薇摘み (okunuşu baratsumi anlamı gül deren)

GGülizar
Fonetik alfabe katakana ile ギュリザール (gürizağru)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 薔薇頬
(okunuşu barahoho anlamı gül yanak)

GGülser
Fonetik alfabe katakana ile
ギュルセル (güruseru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
義理競る (okunuşu giriseru anlamı yapmacık yarış:)
Anlamdan gidip uydurursak
最高薔薇 (okunuşu saykoğbara anlamı en ihtişamlı gül)

GGülşah
Fonetik alfabe katakana ile ギュルシャーフ (güruşaafu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
牛路車夫 (okunuşu güruşafu anlamı inek yolunda kağnı sürücüsü:)
Anlamdan gidip uydurursak 薔薇女王 (okunuşu baracoğoğ anlamı güller kraliçesi)

GGünel
Fonetik alfabe katakana ile
ギュネル (güneru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
具寝瑠
(okunuşu guneru anlamı yatak takımı mücevheri:)
Anlamdan gidip uydurursak 輝
(okunuşu kagayaki anlamı güneş gibi parlayan göz kamaştıran)

H Habibe
Fonetik alfabe katakana ile
ハビーベ (habiğbe)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
葉美琶 (okunuşu habibe anlamı yaprak güzeli bölüğü:)
Anlamdan gidip uydurursak
可愛い子 (okunuşu kavağiyko anlamı şirin kız, sevilen kız)

H Hacer
Fonetik alfabe katakana ile ハジェル (haceru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
葉時絵留 (okunuşu hacieru anlamı yaprak zamanı resminin kalması:)
Anlamdan gidip uydurursak
石 (okunuşu işi anlamı taş)

H Hakkı
Fonetik alfabe katakana ile
ハック (hakku)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
白駒 (okunuşu hakku anlamı kır at, beyaz donlu (renkli) at:)
Anlamdan gidip uydurursak
哲学 (okunuşu tetsugaku anlamı felsefe, doğruyu yanlışı ayıran bilgi)

H Haldun
Fonetik alfabe katakana ile
ハルドゥン (harudun)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
葉留鈍 (okunuşu harudon anlamı yapraklarda kalan yavaşlık:)
Anlamdan gidip uydurursak
心 (okunuşu kokoro anlamı kalp, yürek)

HHalil
Fonetik alfabe katakana ile ハリリ (hariri)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 針李
(okunuşu hariri anlamı iğneli şeftāli:)
Anlamdan gidip uydurursak 親友 (okunuşu şinyuğ anlamı dost)

H Hatice
Fonetik alfabe katakana ile ハティジェ(haceru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
葉天知恵 (okunuşu hatecie anlamı yapraklı gök bilgeliği:)
Anlamdan gidip uydurursak
早生まれ女子 (okunuşu haya umare coşi anlamı erken doğan kız)

H Havvā Nur
Fonetik alfabe katakana ile
ハヴヴァ・ヌル (havuva nuru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
巾緩 (okunuşu habanuru anlamı ılık enli)

H Hayriye
Fonetik alfabe katakana ile
ハイリイェ (hayriye)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
入り絵 (okunuşu hairie giriş resmi)
Anlamdan gidip uydurursak:
祝福 (okunuşu şukufuku anlamı hayırlı kutlu şey)

HHicran
Fonetik alfabe katakana ile ヒジラン (hiciran)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
秘事蘭 (okunuşu hiciran, anlamı gizli şeyler orkidesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
哀別 (okunuşu aybetsu anlamı hicran, hüzünlü ayrılık)

HHilal
Fonetik alfabe katakana ile ヒラル (hiraru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
日裸流 (okunuşu hiraru anlamı çıplak güneş akışı:)
Anlamdan gidip uydurursak
三日月 (okunuşu mikazuki anlamı hilal, yeni ay, üçüncü gündeki ince hilal ay)

HHümeyra
Fonetik alfabe katakana ile
ヒュメイラー (hümeyrağ)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
日名裸 (okunuşu himeyra anlamı günün ünlü çıplağı:)
Anlamdan gidip uydurursak
赤さ (okunuşu akasa anlamı kızıllık)

HHüseyin
Fonetik alfabe katakana ile
ヒュセイン (hüseyin)
Benzer sesli Çin harfleri uydurursak
夫世印 (okunuşu husein anlamı kocaların dünya mührü:)

I Irmak
Fonetik alfabe katakana ile ウルマック (urumakku)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak iki türlü yazılabilir
川 (okunuş kawa anlamı ırmak)
河川 (okunuş kasen anlamı büyük ırmak)

İ İclâl
Fonetik alfabe katakana ile
イジュラル (iciraru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
意地螺路 (okunuşu iciraru anlamı gururlu midye yolu 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
寛大 (okunuşu kanday anlamı cömert, gönlü geniş)

İ İlkay
Fonetik alfabe katakana ile
イルカい (irukay)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
伊留貝 (okunuşu irukay anlamı İtalyada kalan midye 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
新月 (okunuşu shingetsu anlamı yeni ay)

İ İlker
Fonetik alfabe katakana ile
イルケル (irukeru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
伊留笥鈩 (okunuşu irukeru anlamı İtalyada kalan koku kutusu 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
長男 (okunuşu çoğnan anlamı ilk erkek çocuk)

KKalel
Fonetik alfabe katakana ile
カレル (kareru)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
火恋流 (okunuşu kareru anlamı ateşli aşk akışları:)
Anlamdan gidip uydurursak
偉人 (okunuşu icin anlamı olağanüstü insan, süpermen)

KKara
Fonetik alfabe katakana ile
カラ (kara)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
加羅 (okunuşu kara anlamı Eski Kore hanlığı)
Anlamdan gidip uydurursak
大陸 (okunuşu tayriku anlamı kara, kıta parçası)

KKardelen
Fonetik alfabe katakana ile
カレデレン (karuderen)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
火流出蓮 (okunuşu karuderen anlamı ateşli akışlardan çıkan nilüfer çiçeği:)
Anlamdan gidip uydurursak
待雪草 (okunuşu matsuyukisoğ anlamı kardelen çiçeği) Japonca kar bekleyen otu deniyor. Ayrıca ingilizceden sunoğdoroppu snow drop kullanımı da var

KKemâl
Fonetik alfabe katakana ile ケマル (kemaru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
景円 (okunuşu kemaru anlamı mükemmel manzara:)
Anlamdan gidip uydurursak
完璧 (okunuşu kanpeki anlamı mükemmel, kemâle ermiş)

KKerem
Fonetik alfabe katakana ile
ケレム (keremu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
景礼夢 (okunuşu kereymu anlamı manzaradaki saygılı rüya:)
Anlamdan gidip uydurursak
恵 (okunuşu megumi anlamı tanrının lütfu)

KKutay
Fonetik alfabe katakana ile クタイ (kutai)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak 琥体 (okunuşu kutay, kaplan bedenli
Anlamdan gidip uydurursak
祝月 (okunuşu ivayzuki anlamı kutlu ay)

KKübrā
Fonetik alfabe katakana ile キュブラ (kübura)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak 急武来
(okunuşu küğbura anlamı acil silah gelsin)

LLevent
Fonetik alfabe katakana ile
レヴェント (revento)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
礼弁当 (okunuşu reibento anlamı saygılı kumanya:)
Anlamdan gidip uydurursak
舟人 (okunuşu funabito anlamı gemici] denizci)

LLeylâ
Fonetik alfabe katakana ile レイラ (reira)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 麗蘭
(okunuşu reira anlamı güzel orkide çiçeği:)
Anlamdan gidip uydurursak 黒髪女性
(okunuşu kurokamijosei anlamı kara saçlı kadın)

MMeliha
Fonetik alfabe katakana ile メリハ (meriha)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 芽李花
(okunuşu meriha anlamı filizli şeftāli ağacı çiçeği:)
Anlamdan gidip uydurursak 綺麗 (okunuşu kirei anlamı güzel)

M Melisa
Fonetik alfabe katakana ile
メリサ (merisa)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
奴吏栄 (okunuşu merisa anlamı kadın bürokrat görkemi:)
Böyle de olabilir:
梅利査 (okunuşu merisa anlamı erik çıkarlarının araştırılması:)
Anlamdan gidip uydurursak
メリッサ (okunuşu merissa anlamı oğul otu)

MMerve
Fonetik alfabe katakana ile メルヴェ (meruve)

M Mustafa
Fonetik alfabe katakana ile ムスタファ (musutafa)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak 武洲多葉
(okunuşu musutaha anlamı samuray vilayetinde bol yapraklar)
Anlamdan gidersek 精鋭 (okunuşu seyyey anlamı seçkin, güzide, mustafa)

MMüge
Fonetik alfabe katakana ile ミュゲ (müge)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 夢花
(okunuşu muge anlamı rüya çiçeği 🙂

MMüjde
Fonetik alfabe katakana ile
ムジュデ (mucude)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
夢樹出 (okunuşu mucude anlamı rüya ağacından çıkanlar:)
Anlamdan gidip uydurursak
吉報 (okunuşu kippoğ anlamı iyi haber, müjde)

N Nedim
Fonetik alfabe katakana ile
ネディム (nedimu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
音出夢 (okunuşu nedemu, anlamı sesli rüya:)
Anlamdan gidip uydursak:
仲間 (okunuşu nakama, anlamı arkadaş)

N Nergiz, Nergis
Fonetik alfabe katakana ile
ネルギス (nerugisu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
水仙 (okunuşu suisen anlamı nergis)

N Nesibe
Fonetik alfabe katakana ile
ネスィーベ (nesiğbe)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
寝水部 (okunuşu nesuibe anlamı uyuyan sular odası:)
Anlamdan gidip uydurursak
崇高 (okunuşu suğkoğ anlamı soylu, asil)

N Nida
Fonetik alfabe katakana ile ニダー (nidağ)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
二打 (okunuşu nida anlamı iki vuruş:)
Anlamdan gidip uydurursak
叫 (okunuşu sakebi anlamı haykırış, ses)

N Nilüfer
Fonetik alfabe katakana ile 二リュフェル (nirüferu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 二龍減
(okunuşu nirüheru anlamı iki ejder azaldı:)
Anlamdan gidip uydurursak 蓮の花
(okunuşu hasunohana anlamı nilüfer çiçeği)

NNihal
Fonetik alfabe katakana ile
ニハル (niharu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
丹春 (okunuşu niharu anlamı kızıl bahar:)
Anlamdan gidip uydurursak
芽 (okunuşu me anlamı gonca, filiz, nihal)

N Nihan Fonetik alfabe katakana ile ニハン (nihan) Çin harfleri Kanji ile uydurursak 秘密 (okunuşu himitsu anlamı giz)

NNisa
Fonetik alfabe katakana ile ニーサ (niğsa)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
新紗 (okunuşu niğsa anlamı yeni örgü, yeni kumaş:)
Anlamdan gidip uydurursak 女
(okunuşu onna anlamı kadın)

NNisan
Fonetik alfabe katakana ile ニサン (nisan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
丹山 (okunuşu nisan anlamı sandal dağı:)
Anlamdan gidip uydurursak 卯月
(okunuşu uzuki anlamı eski takvimde Nisan ayı, tavşan ayı)

NNur
Fonetik alfabe katakana ile
ヌル (nuru)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
塗留 (okunuşu nuru anlamı boyanıp kalan:)
Anlamdan gidip uydurursak
光 (okunuşu gekkoğ anlamı ay ışığı, aysun, aynur ile aynı)

NNuray
Fonetik alfabe katakana ile
ヌライ (nuray)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
怒雷 (okunuşu nuray anlamı öfkeli yıldırım:)
Anlamdan gidip uydurursak
聖光(okunuşu seykoğ anlamı kutsal ışık)

NNurettin
Fonetik alfabe katakana ile
ヌーレッティン (nuğrettin)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
濡天 (okunuşu nureten anlamı ıslak gökler:)
Anlamdan gidip uydurursak
信教の光 (okunuşu şinkiyoğnohikari anlamı inancın ışığı)

O Oğuz
Fonetik alfabe katakana ile
オウズ (ouzu)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
御渦 (okunuşu ouzu anlamı saygıdeğer girdap 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
矢々 (okunuşu yaya anlamı oklar)

O Okan
Fonetik alfabe katakana ile
オカン (okan)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
御燗 (okunuşu okan anlamı sıcak sake 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
平和の神 (okunuşu heyvanokami anlamı barış tanrısı)

O Oktay Fonetik alfabe katakana ile
オクタイ (okutay)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
御軀体 (okunuşu okutay anlamı saygıdeğer binâ)
Anlamdan gidersek
矢的 (okunuşu yamato anlamı ok gibi, Japonlar kendi milletlerine de yamato halkı derler ama yazılışı farklıdır)

OOlcay
Fonetik alfabe katakana ile
オルジャイ (orucay)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
折茶井 (okunuşu oruçay anlamı kırık çay kuyusu:)
Anlamdan gidersek
幸運 (okunuşu koğğun anlamı iyi talih, şans)

O Osman
Fonetik alfabe katakana ile
オスマン (osuman)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
奥斯曼 (okunuşu osuman anlamı yok, Osmanlı imparatorluğu yazarken Osman yerine sesdeş bu harfler kullanılıyor)

Ö Ömer
Fonetik alfabe katakana ile
オメル (omeru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
小芽瑠 (okunuşu omeru anlamı küçük filiz kalıntısı:)

Ö Özdal
Fonetik alfabe katakana ile
オズダル (ozudaru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
小津樽 (okunuşu ozudaru anlamı küçük limandaki fıçı:)
Anlama uygun harf yazarsak
親切 (okunuşu şinsetsu anlamı nazik, zarif)

Ö Özge
Fonetik alfabe katakana ile
オズゲ (ozuge)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
奥図花 (okunuşu ozuge anlamı arkadaki haritadaki çiçekler:)
Anlamına uygun harf yazarsak
別品 (okunuşu beppin anlamı bambaşka güzellikte, herkesten başka, eşi menendi olmayan güzel)

Ö Özlem
Fonetik alfabe katakana ile
オズレム (ozuremu)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
小津恋 (okunuşu ozuren anlamı küçük limandaki aşk:)
Anlama uygun harf yazarsak
思慕 (okunuşu şibo anlamı özlem, hasret)

Ö Öznur
Fonetik alfabe katakana ile
オズヌル (ozunuru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
小津温 (okunuşu ozunuru anlamı küçük limandaki ılıklık:)
Anlama uygun harf yazarsak
真光 (okunuşu şinkoğ anlamı gerçek ışık)

P Pınar
Fonetik alfabe katakana ile
プナル (punaru)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
泉 (okunuşu izumi anlamı pınar)

R Rabia Fonetik alfabe katakana ile
ラービア (rağbia)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
四番目 (okunuşu yonbanme anlamı dördüncü)

R Rahime Fonetik alfabe katakana ile
ラーヒメ (rağhime)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
羅姫 (raahime ince giysili prenses)

R Rana Fonetik alfabe katakana ile
ラーナー (rağnağ)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
羅阿奈 (okunuşu raana anlamı ince kumaşla güzel elmaya yanaşma:)
Anlamdan gidip uydurursak
彩 (okunuşu say, anlamı güzel renkli)

RRecep
Fonetik alfabe katakana ile
レジェップ (receppu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
例示恵符 (okunuşu reycieppu anlamı örnek gösterilen lütuf levhası:)
Anlamdan gidip uydurursak
壮大 (okunuşu soğday anlamı heybetli)

RRümeysa
Fonetik alfabe katakana ile リュメイサ (rümeysa)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
龍名沙 (okunuşu rümeysa anlamı ejder adlı kum:)
Anlamdan gidip uydurursak
大星 (okunuşu oğboşi büyük yıldız)

RRüveyda
Fonetik alfabe katakana ile リュヴェイダ (rüveyda)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
龍米田 (okunuşu rübeyda anlamı ejderli pirinç tarlası:)
Anlamdan gidip uydurursak
円 (okunuşu madoka anlamı iyi huylu, nazik)

R Rüyā
Fonetik alfabe katakana ile リューヤ (rüğya)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
夢 (okunuşu yume anlamı rüya)

S Sabire
Fonetik alfabe katakana ile
サビレ (sabire)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
小美例 (okunuşu sabirey anlamı küçük güzellik örneği:)
Anlamdan gidip uydurursak
根気 (okunuşu konki anlamı sabır, tahammül)

S Samet
Fonetik alfabe katakana ile
サメット (sametto)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
鮫徒 (okunuşu sameto köpekbalığının dostu:)
Anlamdan gidip uydurursak
最高 (okunuşu saykoğ anlamı en yüksek, ulu)

S Sanem
Fonetik alfabe katakana ile
サネム (sanemu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
小寝夢 (okunuşu sanemu anlamı kısa uykudaki rüyā:)
Anlamdan gidip uydurursak
絶品 (okunuşu zeppin anlamı mükemmel güzellikte)

S Sebahat
Fonetik alfabe katakana ile
セバット (sebahatto)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
星鳩 okunuşu sebato anlamı yıldız güvercini:)
Anlamdan gidersek
可憐 (okunuşu karen anlamı güzel, sevimli)
İşten çıkarılan iş arkadaşlarını destek için kendisi de istifa eden Sebahat Zengin hanıma ilave hediye:
Sebahat Zengin セバハット・ゼンギン (sebahatto・ zengin)

S Sedā
Fonetik alfabe katakana ile
セダー (sedağ)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
星田 okunuşu seda anlamı yıldız tarlası
Anlamdan gidersek 声 (okunuşu koe anlamı ses, seda)

S Sedef
Fonetik alfabe katakana ile
セデフ (sedefu)
Benzer seslı Çin harfleriyle uydurursak
瀬出婦 (okunuşu sedefu anlamı dereden çıkan hanım:)
Anlamdan gidip uydurursak
螺鈿 (okunuşu raden anlamı sedef)

S Selen
Fonetik katakana harfleriyle:
セレン seren
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak:
星蓮 seren, yıldız nilüferi
Buraya da bakın:
Melez adı olarak Selen

S Selma
Fonetik alfabe katakana ile
セルマ (seruma)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
瀬流魔 (okunuşu serüma anlamı sığ ırmakta akan büyü )

S Selçuk
Fonetik alfabe katakana ile
セルジューク (serucuğku)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
瀬流中空 (okunuşu serüçuğkuğ anlamı sığ ırmak içinde görünen gökyüzü)

S Semā
Fonetik alfabe katakana ile
セマー (semağ)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
瀬魔亞 (okunuşu semaa derede büyülü düzen:)
Anlamdan gidip uydurursak
大空 (okunuşu oğsora anlamı semā, gökler)

S Senā
Fonetik alfabe katakana ile
セナー (senağ)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
瀬奈 (okunuşu sena anlamı sığlık ırmaktaki ayva)
Anlamdan gidersek
讚辞 (okunuşu sanji anlamı övgü, netih, sena)

S Senem
Fonetik alfabe katakana ile
セネム (senemu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
世音夢 (okunuşu senemu anlamı fani dünya seslerindeki rüyā:)
Anlamdan gidip uydurursak
絶品 (okunuşu zeppin anlamı mükemmel güzellikteö sanemle aynı)

S Seres
Fonetik alfabe katakana ile
セレス (seresu)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
瀬蓮子 (okunuşu seresu anlamı deredeki nilüferli kız:)
Anlamdan gidip uydurursak
豊穣神 (okunuşu hoğcoğşin anlamı Demeter, bereket tanrısı)

S Serhat
Fonetik alfabe katakana ile
セレハット (seruhatto)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
瀬流鳩 (okunuşu seruhato anlamı derede akıntıyla giden güvercin:)
Anlamdan gidip uydurursak
境 (okunuşu sakay anlamı sınır, serhat)
国境 (okunuşu kokkiyoğ anlamı ülke sınırı, serhat)

S Serkan
Fonetik alfabe katakana ile
セルカン (serukan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
瀬路館 (okunuşu serukan anlamı dere yolundaki han:)
Anlamdan gidip uydurursak
会頭 (okunuşu kaytoğ anlamı başkan)

S Sevdā
Fonetik alfabe katakana ile
セヴダ (sevuda)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
星雨田 (okunuşu seuda anlamı yıldız yağmuru tarlası 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
愛 (okunuşu ay anlamı aşk, sevda)

S Sevil
Fonetik alfabe katakana ile
セヴィリ(seviri)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
星美里 (okunuşu sebiri anlamı yıldız güzellerinin yurdu 🙂
Anlamdan gidip uydurursak
愛らしい (okunuşu ayraşiğ anlamı sevilen, sevimli)

S Sıla
Fonetik alfabe katakana ile
スラ (sura)
Çin harfleri Kanji ile anlamdan giersek
故郷 (okunuşu kokyou anlamı sıla, vatan)

S Sibel
Fonetik alfabe katakana ile
シベル (şiberu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
雫 (okunuşu şizuku anlamı sibel, su damlası)

SSimge
Fonetik alfabe katakana ile シムゲ (şimuge)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 士夢花
(okunuşu şimuge anlamı samurayın rüyālarındaki çiçek:)
Anlamdan gidip uydurursak 象徴 (okunuşu şoğçoğ anlamı simge)

SSuzan
Fonetik alfabe katakana ile
スザン (suzan)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
巣残 (okunuşu suzan anlamı yuvada kalan:)
Anlamdan gidip uydurursak
焼く人 (okunuşu yakubito anlamı yakan kişi)

SSümeyye
Fonetik alfabe katakana ile
シュメイイェ (şumeyye)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
酒名江 (okunuşu şumeyye anlamı içki adında körfez:)
Anlamdan gidip uydurursak 小空 (okunuşu kosora anlamı küçük gökyüzü)

Ş Şahin
Fonetik alfabe katakana ile
シャーヒン (şağhin)

Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
車品 (okunuşu şahin anlamı araba malzemeleri:)
Anlamdan gidip uydurursak
隼 (okunuşu hayabusa anlamı şahin, doğan)

Ş Şener
Fonetik alfabe katakana ile
シェネル (şeneru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
紫煙寝留(okunuşu şienneru anlamı mor dumanlarda uyuya kalan:)
Anlamdan gidip uydurursak
幸彦 (okunuşu saçihiko anlamı mutluluk veren erkek)

Ş Şengül
Fonetik alfabe katakana ile
シェンギュル (şengüru)

Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
紫煙具流 (okunuşu şienguru anlamı mor dumanlarda midye akıntısı:)
Anlamdan gidip uydurursak
幸花 (okunuşu saçika anlamı mutluluk veren çiçek)

Ş Şevket
Fonetik alfabe katakana ile
シェヴケット (şevketto)

Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
謝亜家戸 謝あ(okunuşu şaaketo anlamı Asya şükran evi kapısı:)
Anlamdan gidip uydurursak
威厳 (okunuşu igen anlamı azamet, büyüklük, heybet)

Ş Şevval
Fonetik alfabe katakana ile
シェッヴァル (şevvaru)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
詩絵春 (okunuşu şiğeharu anlamı şiirli resimli bahar:)
Anlamdan gidip uydurursak
神無月 (okunuşu kannazuki anlamı onuncu ay, eski Japon takvimine göre tanrısız ay anlamındaydı)
十月 (okunuşu cuğgatsu anlamı onuncu ay, Ekim ayı, çağdaş kullanım)

Ş Şeydā
Fonetik alfabe katakana ile
シェイダー (şeydağ)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
士江田 (okunuşu şieda anlamı samurayın körfezdeki tarlası:)
Anlamdan gidip uydurursak
夢中 (okunuşu muçuğ anlamı sevdalı, kendini kaybetmiş)

Ş Şeymā
Fonetik alfabe katakana ile
シェイマー (şeymağ)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
士江馬 (okunuşu şiema anlamı samurayın körfezdeki atı:)
Anlamdan gidip uydurursak
貴重 (okunuşu kiçoğ, anlamı çok değerli)

Ş Şulenur
Fonetik alfabe katakana ile
シューレヌル (şuğrenuru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
修練塗 (okunuşu şuğrennuri, anlamı boyama talimi yapma:)
Anlamdan gidip uydurursak
炎光 (okunuşu enkoğ anlamı alev ışığı)

Ş Şura
Fonetik alfabe katakana ile
シュラ (şura)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
修羅 (okunuşu şura, anlamı dev kızak)
Anlamdan gidip uydurursak
議会 (okunuşu gikay anlamı meclis, oturum)

Ş Şükran
Fonetik alfabe katakana ile
シュクラン (şukuran)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
淑蘭 (okunuşu şukuran, anlamı güzel orkide)
Anlamdan gidip uydurursak
感謝 (okunuşu kanşa anlamı şükran)

TTemmuz
Fonetik alfabe katakana ile ト
テンムズ (tenmuzu)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
天夢図 (okunuşu tenmuzu anlamı göklerdeki rüya haritası:)
Anlamdan gidip uydurursak
七月 (okunuşu şiçigatsu anlamı Temmuz ayı)

TTuana
Fonetik alfabe katakana ile
ツアナ (tsuana)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津阿奈 (okunuşu tsuana anlamı iskele yanındaki yükseklikte ayva ğacı:)
Anlamdan gidip uydurursak
天国之滴水 (okunuşu tengoku no tekisui anlamı cennetteki yağmur damlası)

TTufan
Fonetik alfabe katakana ile
ツーファン (tsuğfan)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津兎藩 (okunuşu tsuuhan anlamı iskele yanındaki tavşan hanlığı:)
Anlamdan gidip uydurursak
洪水 (okunuşu koğzuy anlamı sel, tufan)

TTufancan
Fonetik alfabe katakana ile
ツーファンジャン (tsuğfancan)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津兎藩雀 (okunuşu tsuuhan anlamı iskele yanındaki tavşan hanlığı serçesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
洪水ちゃん (okunuşu koğzuyçan anlamı sevimli sel, sevimli tufan çocuk)

TTuğrul
Fonetik alfabe katakana ile トゥールル (tuğruru)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 通路流
(okunuşu tsuururu anlamı geçiş yolunda akıntı:)
Anlamdan gidip uydurursak 隼 (okunuşu hayabusa anlamı doğan kuşu)

TTuğba
Fonetik alfabe katakana ile
ツーバス(tsuğba)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
通馬 (okunuşu tsuğba anlamı yoldan geçen at:)
Anlamdan gidip uydurursak
聖樹(okunuşu seycu anlamı kutsal ağaç)

TTuna
Fonetik alfabe katakana ile
ツナ (tsuna)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津儺 (okunuşu tsuna anlamı iskelede hastalık tanrılarnı savma:)
Anlamdan gidip uydurursak
多瑙河 (okunuşu donaugava anlamı Tuna nehri)

TTutku
Fonetik alfabe katakana ile
トゥトゥク (tutuku)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津津区 (okunuşu tsutsuku anlamı iskeleler bölgesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
情熱 (okunuşu joğnetsu anlamı tutku)

TTülin
Fonetik alfabe katakana ile
トゥリン (turin)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
津林 (okunuşu tsurin anlamı iskele yanındaki koruluk:)
Anlamdan gidip uydurursak
月暈 (okunuşu tsukigasa anlamı tülin, ay halesi)

UUfuk
Fonetik alfabe katakana ile
ウフク (ufuku)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
羽福 (okunuşu ufuku anlamı kanatlı mutluluk:)
Anlamdan gidip uydurursak
地平線 (okunuşu çiheysen anlamı ufuk)

Ü Ülkü
Fonetik alfabe katakana ile
ウルク (uruku)
Benzer sesli Çin harfleri ile uydurursak
羽龍急 (okunuşu urükü anlamı kanatlı ejder telāşesi:)
Anlamdan gidip uydurursak
目標 (okunuşu mokuhiyoğ anlamı hedef, erek, ülkü)

V Vāhide
Fonetik alfabe katakana ile
ワーヒデ (wağhide)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
和日出 (okunuşu wahide anlamı Japon güneşinin doğuşu)

V Volkan
Fonetik alfabe katakana ile
ォルカン (yusufu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
龍艦 (okunuşu borukan anlamı yelkenli ejder gemisi)
Anlamdan gidersek
山 (okunuşu kazan anlamı yakışıklı yanardağ, volkan)

Y Yağız
Fonetik alfabe katakana ile
ヤウズ (yauzu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
野渦 (okunuş yauzu anlamı vahşi girdap:)
Anlamdan gidersek
勇敢 (okunuşu yuğkan anlamı yiğit, cesur )

Y Yağmur
Fonetik alfabe katakana ile
ヤームル (yağmuru)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
矢兎無留 (okunuş yaumuru anlamı oklu tavşan kalmayacak:)
Anlamdan gidersek
(okunuşu ame anlamı yağmur)

Y Yalçın
Fonetik alfabe katakana ile
ルチュン (yaruçun)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
矢流椿 (okunuşu aruçun anlamı ok gibi akan Japon gülü:)
Anlamdan gidersek
急斜面 (okunuşu kiyuğşamen anlamı yalçın dağ sırtı)

Y Yaren
Fonetik alfabe katakana ile ーレン (yağren)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
八亞連 (okunuşu yaasemin anlamı sekiz asya birliği:)
Anlamdan gidersek
友人 (okunuşu yuğcin anlamı dost arkadaş yaren)

Y Yasemin
Fonetik alfabe katakana ile ーセミン (yağsemin)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
八亞瀬民 (okunuşu yaasemin anlamı sekiz asya deresi halkı:)
Anlamdan gidersek
素馨花 (okunuşu casumin anlamı yasemin)

YYāsin
Fonetik alfabe katakana ile ヤーシン (yağşin)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak 矢亜神
(okunuşu yaaşin anlamı oklu Asya tanrısı:)

YYaşam
Fonetik alfabe katakana ile ヤシャム (yaşamu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
矢車夢 (okunuşu yaşamu anlamı ok arabası rüyası:)
Anlamdan gidersek
生活 (okunuşu seikatsu anlamı yaşam)

Y Yavuz
Fonetik alfabe katakana ile
ヤヴズ (yavuzu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
八武図 (okunuşu yabuzu anlamı sekiz samuray haritası:)
Anlamdan gidersek
勇敢 (okunuşu yuğkan anlamı cesur)

Y Yavuz
Fonetik alfabe katakana ile
ヤヴズ (yavuzu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
八武図 (okunuşu yabuzu anlamı sekiz samuray haritası:)
Anlamdan gidersek
勇敢 (okunuşu yuğkan anlamı cesur)

Y Yeşim
Fonetik alfabe katakana ile
イェシム (yeşimu)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
伊絵詩武 (okunuşu iğeşimu anlamı italyan resim ve şiirindeki samuray:)
Anlamdan gidersek
翡翠 (okunuşu hisuy anlamı yeşim)

Y Yezda
Fonetik alfabe katakana ile
イェズダ (yezuda)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
伊絵図田 (okunuşu iğezuda anlamı italyan resim ve haritalarındaki tarla:)
Anlamdan gidersek
女神 (okunuşu megami anlamı tanrıça)

Y Yoncagül
Fonetik alfabe katakana ile
ヨンジャギュル (yoncagürü)
Benzer sesli Çin harfleriyle uydurursak
四者愚留 (okunuşu yoncaguru anlamı dört kişi tesadüfen kalmış:)

Y Yusuf
Fonetik alfabe katakana ile
ユスフ (yusufu)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
夢巣符 (okunuşu yusufu anlamı rüya yuvasına bilet)
Anlamdan gidersek
美男子 (okunuşu bidanşi anlamı yakışıklı oğlan)

ZZafer
Fonetik alfabe katakana ile
ザフェル (zaferu)
Benzer okunuşlu Çin harfleriyle uydurursak
座減 (okunuşu zaferu anlamı oturağı azalan:)
Anlamdan gidip uydurursak
勝 (okunuşu masaru anlamı zafer, kazanan. Gerçek Japon erkek ismidir)

Z Zehrā
Fonetik alfabe katakana ile
ゼフら (zefura)
Çin harfleri Kanji ile uydurursak
輝 (okunuşu kagayaki anlamı parıltı)

Z Zeynep
Fonetik alfabe katakana ile
ゼイネップ (zeineppu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
贅音風 (okunuşu zeineppuğ anlamı bol sesli rüzgâr:)
Anlamdan gidip uydurursak
情熱的宝石(okunuşu coğnetsutekihoğseki anlamı tutkulu mücevher)

Z Zuhal
Fonetik alfabe katakana ile
ズハル (zuharu)
Çin harfleri benzer okunuşlu Kanji uydurursak
図春 (okunuşu zuharu anlamı harita ilkbaharı:)
Anlamdan gidip uydurursak
土星 (okunuşu dosey anlamı Zuhal, Satürn)

İsminiz yoksa Twitter’da bize yazın ekleyelim!!! @VanerAlper

Similar Posts

91 Comments

  1. Okuduğunuz için teşekkür ederiz. Erkan ve Duru isimlerini de ekledik bugün. Buğra isminin anlamını yazar mısınız lütfen?

  1. Adımızı Japonca yazalım sayfasını okuduğunuz için teşekkür ederiz. İsminizi de ekledik bugün.

  1. Adımızı Japonca yazalım sayfasını okuduğunuz için teşekkür ederiz. İsminizi de ekledik bugün.

 1. Şevval ismini görünce çok mutlu oldum. Acaba selçuk ve hayriye ismini ekleyebilir misiniz? Eklerseniz çok sevinirim:)

  1. Okuduğunuz için teşekkürler.
   Japoncada B harfi yok.
   Fonetik alfabelerinde Be diye okunan bu harf var: ベ
   Umarım işinize yarar.

 2. herkesin ismi var sadece benim ismim yok adım rahime pek bilinen bir isim değil lütfen benim de adımı ekler misiniz

  1. Ödevse buradan yazayım. Sayfayı sonra düzenlerim, biraz vakit alıyor.
   Sevcan Uslu セヴジャン・ウスル (sevucan usuru)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir